הלוואה חוץ בנקאית – זוועה או להיט

הלוואה חוץ בנקאית היא הלוואה שאינה מערבת את חשבון הבנק שלכם. הלוואות מסוג זה נלקחות מחברות פרטיות, מחברות האשראי השונות ואף מהבנקים (כמסלול אלטרנטיבי להלוואות הבנקאיות בעלות ההגבלות הנוקשות יותר). להלוואה חוץ בנקאית לרוב קיים סכום מקסימאלי של כמה עשרות אלפי שקלים ונטילתה אפשרית ביחד עם לקיחת הלוואות נוספות במקביל. בשורות הבאות נפרוט מספר יתרונות וחסרונות לשיטה זו של הלוואות.

הלוואה חוץ בנקאית מאפשרת לכם לקחת כמה הלוואות במקביל

יתרון, שיש שיאמרו שהוא גם חסרון, אחד של הלוואות חוץ בנקאיות למוגבלים בבנק הוא האפשרות לקחת אותן במקביל להלוואות נוספות. לעיתים, הצורך בהלוואות נובע בשל התנהלות כלכלית לא נכונה ולעיתים הוא נובע מהכרח, בשל מקרים רפואיים או אחרים שדחופים לאותו הרגע. היכולת לקחת כמה הלוואות במקביל, בצורה של הלוואה ממקור שאינו הבנק במקביל להלוואה מהבנק היא לעיתים הפתרון היחיד למי שעושה זאת.

החזר הלוואות חוץ בנקאיות אפשרי במגוון רחב יותר של תשלומים ומועדים

בגלל העובדה שהלוואות חוץ בנקאיות ניתנות על ידי מספר רב של גופים, קיימת תחרות מתמדת בין החברות השונות המספקות שירות זה. התחרות מובילה לכך שהסדרי החזר ההלוואה ומועד תחילתו משתנים בין חברה לחברה ומספקים לכם, הלקוחות, יכולת בחירה רחבה יותר. בנוסף, הריבית הגבוהה יותר מהריבית הנגבית על ידי הלוואות בנקאיות היא סיבה נוספת לכך שקיים טווח רחב יותר של אפשרויות החזר החוב.

לקיחת הלוואה חוץ בנקאית אינה כרוכה בעירוב חשבון הבנק שלכם

היתרון, אולי המשמעותי ביותר, בלקיחת הלוואה חוץ בנקאית, הוא העובדה שאתם לא צריכים לערב את חשבון הבנק שלכם בעת לקיחתה. עירוב חשבון הבנק בעייתי בלקיחת הלוואה משום שפעמים רבות כרוך בערבויות של אנשים אחרים, בסיכון הכסף שקיים בחשבונכם ובבחינת היחסים שבין החשבון שלכם לבין הבנק. יחסים אלו, לרוב מורכבים עבור מי שמלכתחילה פונה ללקיחת הלוואה שהיא לא דרך הבנק.