כמה אמור לתת הבעל במזונות אישה?

גירושים רבים כוללים בהסכמים סעיף המחייב את הבעל במזונות

גירושים נועדו בכדי להסדיר את פרידת בני הזוג, ולחלק בין השניים את הרכוש. מלבד זאת, הגירושים מסדירים נושאים נוספים, כאשר אחד מהם הינו מזונות האישה. הסכמי גירושים רבים כוללים סעיפים המחייבים את הבל בתשלום מזונות לאישה, כאשר סכום המזונות משתנה מהסכם להסכם.

עו

מה משפיע על סכום המזונות בהם מחויב הבעל?

  • מצבו הכלכלי של הזוג: מזונות אישה נועדו בכדי לאפשר לאישה לשמור על רמת חיים מסוימת גם לאחר הגירושין, ולכן סכומם מושפע משמעותית ממצבו הכלכלי של הזוג בטרם הגירושין. באופן גס, בעלים אשר מצבם הכלכלי היה טוב בטרם הגירושין, יצטרכו לשלם סכום גבוה יותר לאישה לאחריהם. עו"ד גירושין מסייע בהצגת עמדת האישה או הבעל במקרים אלו, והתאמת סכום המזונות לרצון הלקוח שלו.
  • הכנסות האישה: הכנסות האישה משפיעות על המחיר הסופי אותו יצטרך לשלם הבעל, היות והן משפיעות על רמת החיים אותה יכולה האישה לקיים לאחר הגירושין. במידה והאישה הינה בעלת הכנסות גבוהות ביותר, לרוב לא יצטרך לשלם הבעל סכומים גבוהים עבור מזונות אישה, בעוד נשים בעלות הכנסה נמוכה או ללא הכנסה כלל יקבלו סכומים גבוהים יחסית. חשוב לציין כי הכנסה גבוהה מצד האישה אינה שוללת את זכותה למזונות אישה, וכי רק מקרים מיוחדים כגון בגידה או ויתור על המזונות מצד האישה יכולים לפטור את הבעל לחלוטין מתשלום זה.
  • יכולת התשלום של הבעל: מערכת בתי המשפט אינה אטומה לחלוטין, ומבינה כי ישנם מצבים בהם הבעל אינו יכול לעמוד בהוצאות תשלומי המזונות. כחלק מתהליך קביעת גובה המזונות, על בית המשפט לבחון את יכולת ההחזר של הבעל, כאשר לא נבחנת רק הכנסתו בפועל של הבעל, אלא יכולתו הפוטנציאלית להשתכר במידה ויעבוד בעבודה רווחית יותר. במידה ובית המשפט יקבע כי הבעל אינו יכול לעמוד בתשלום מזונות על סכום הסכום הנדרש על ידי עו"ד גירושין של האם, הוא יקבע סכום נמוך יותר. חשוב לציין כי נדירים המקרים בהם יבטל בית המשפט לחלוטין את סכום המזונות.
  • דרישת האישה: עו"ד גירושין של האישה מגישה בתחילת תהליך הגירושין בקשה לגובה תשלום מזונות מסוים מהאב. הדיונים המתקיימים לשם כתיבת הסכם גירושין נוגעים בין היתר גם בדרישה זו, כאשר ישנה התחשבות של בית המשפט בבקשת האישה. הסכום אשר יקבע בסופו של דבר יושפע מבקשתה ההתחלתית של האישה, תוך התחשבות בחוקי המדינה אשר קובעים כי על הגבר לכלכל את האישה גם לאחר גירושיהם "לפי עושרו ולפי כבודו".

גורמים רבים משפיעים על סכום המזונות אותו נדרש הבעל לשלם לאישה

בשל הגורמים השונים המשפיעים על סכום המזונות אותו נדרש הבעל לשלם לאישה, אנו מוצאים תשלומי מזונות בטווח רחב ביותר, הנע לרוב בין 1,000-10,000 ₪, אולם אנו רואים גם יוצאי דופן לסכומים אלה, כאשר עו"ד גירושין טוב יכול להשפיע משמעותית על הסכום לכאן ולכאן.