מבחני מחוננים: הכישרון לאתר כישרונות

איתור תלמידים מחוננים, היא משימה הדורשת כישרון מיוחד. לשם כך, פותחו מבחני מיון לאיתור מחוננים. מלאכת איתור תלמידים מחוננים, דורשת תשומת לב מצד המורים, ואנשי הצוות של הילד. לעיתים, הורי הילד, יהיו אלה שישימו לב שהילד מחונן, ויבקשו לשבץ את הילד במסגרות המיוחדות למחוננים.

תלמידים מוכשרים הולכים לאיבוד:

בחברה הישראלית, יש פערים חברתיים: עולים חדשים מול ותיקים, משפחות מבוססות, מול משפחות עניות. במציאות של פערים, ישנם מצבים בהן ישנם ילדים מחוננים, שבגלל מצוקה כלכלית, והימצאותם באוכלוסייה חלשה, הכישרונות של תלמידים אלו אינם ממומשים. לפעמים, אי ניצול של כישרונות אלו בגיל צעיר, יביא לכך שגם בעתיד, כישרונות אלו לא ינוצלו, וכאשר הילד יגדל, הוא יעסוק בעבודה פיזית פשוטה, בגלל מצב כלכלי, ולא בעבודה מכובדת, שבה הוא מממש את הכישרונות שלו.

מדוע חשוב לאתר מחוננים?

חשוב מאוד לדעת על הכישרונות של הילד. ייתכן שבסביבה של הילד לא יהיו מסגרות מתאימות, אך הילד יוכל למצוא מסרות וירטואליות, או להירשם למסגרות פרטיות למחוננים. כשהילד יהיה מודע לכישרונותיו, יהיה לו קל יותר בעתיד לבחור במקצוע הנכון.

מודעות אל המציאות של ילדים מחוננים:

האמצעי החשוב ביותר שדרכו יהיה ניתן לאתר תלמידים מחוננים, הוא המודעות של המורים וההורים. על המורים וההורים להבין שישנם ילדים שניחנו ביותר כישרונות, ואסור לתת לכישרונות של הילדים הללו ללכת לאיבוד. מודעות זו, חשובה מאוד אצל מורים בבתי ספר בשכבות סוציו אקונומיות נמוכות. על המורים וההורים לתת לילד המוכשר את הליווי והתמיכה בתהליך ההכנה למבחני המחוננים.

מאיזה גיל מבצעים מבחנים לאיתור כישרונות?

את המבחנים לאיתור כישרונות, מבצעים אצל ילדים מגילאי גן- כיתה ט'. התלמידים יופנו אל מבחני מחוננים כשנה לפני השיבוץ.

באילו מגזרים מתבצע האבחון:

האבחון מתבצע בכלל המגזרים בארץ. אל הבחינות זכאים לגשת תלמידי החינוך הממלכתי וממ"ד, או תלמידי חינוך מוכר שאינו רשמי, במוסד המלמד לימודי ליבה, ובעל אישור ממשרד החינוך.

2 שלבים במבחני האיתור:

על מנת להגיע לאיתור מדויק, נעשה סינון של המועמדים, באמצעות 2 שלבים של הבחינה.

שלב א': השלב הראשון, פתוח לכל התלמידים בארץ. תלמידים שעוברים בהצלחה את השלב הראשון של הבחינות, זכאים לגשת לשלב השני של הבחינות.

שלב ב': השלב השני, נערך בקרב כלל התלמידים שניגשו לשלב הראשון של הבחינות, ועברו אותו בהצלחה. התלמידים שיעברו את השלב השני של הבחינות, יופנו אל התוכניות לילדים מחוננים.