תמ"א 38

אז מה זה בכלל תמ״א? פעמים רבות שמענו את המונח ״תמ׳א...