בור ספיגה – איך מתחזקים את זה?

בור ספיגה הינו פתרון חלופי לתשתיות ביוב, אשר הינו בעל יתרונות וחסרונות

בור ספיגה הינו פתרון לטיפול בשפכים במחנות, מבנים ארעיים, או אזורים אשר אינם מחוברים לתשתיות הביוב הלאומיות. בורות ספיגה ככלל, הינם בעלי מספר חסרונות אקולוגים וסביבתיים. השימוש בבור ספיגה אינו מאפשר טיפול מרוכז בשפכים, וניקוי המים להשבה. בכך, מים המוזרמים לבורות ספיגה בעצם "הולכים לאיבוד" (מרבית מי הביוב בארץ מושבים לשימוש בחקלאות). נוסף על כך, מי גשמים ומים המחלחלים דרך בורות הספיגה מזרימים את השפכים למי התהום ופוגעים באיכותם, והבורות עצמם במידה ולא תוחזקו כראוי עשויים להוות מפגע חמור המסכן את בריאות הציבור (מאחר ומדובר בסביבה מזוהמת ורטובה, אשר הינה כר פורה לגידול חיידקים). לצד החסרונות, בור ספיגה המנוהל כשורה, ונחפר מחדש בכל מספר חודשים, עשוי להיות ידידותי לסביבה, ולאפשר למזהמים לדשן את האדמה.ביובית לשאיבת ביוב

תחזוקת בור ספיגה הינה הכרחית לקיומו לאורך זמן, ולמניעת פגיעה באיכות החיים ובבריאות התושבים

תחזוקה איכותית ועקבית של בור ספיגה, הינה הכרחית ביותר למניעת נזק בריאותי חמור לאנשים הגרים בסביבתו. בור ספיגה מוזנח, יעלה ריח נוראי, ויפיץ מחלות וחיידקים לסביבתו. בכדי לתחזק בור ספיגה כראוי, יש להקפיד על שני דגשים אלו:

  • חפירת הבור מחדש: בבורות ספיגה פרטיים, או בבורות קטנים המשמשים למחנות וטיולים, חשוב מאוד להקפיד לאחר תקופה מסוימת לכסותם, ולחפור בור חדש במיקום אחר. החלפה תדירה, תאפשר פירוק יעיל של הפסולת האורגנית בבור, אשר תהפוך לדשן לאדמה, ולא תזהם את הסביבה (החלפה תדירה גם תמנע את הריח הרע).
  • שימוש בשירותי ביובית: בורות אשר מסיבות שונות לא ניתן לחפור מחדש, יש להזמין שירות שאיבה וביובית לשם העברת השפכים באופן מרוכז לאתר טיפול. שירותי ביובית תדירים ישמרו על הבור נקי, ויאפשרו שימוש בו ללא חפירה מחדש לאורך זמן רב.

תחזוקת בורות ספיגה צריכה להיעשות אך ורק על ידי חברת ביובית מקצועית ואמינה

חשוב מאוד לקפיד ולהזמין שירותי ביובית איכותיים. חברת ביובית לא אמינה עשויה להשאיר מזהמים בקרקע לאורך זמן, ולהרעיל את הסביבה.